Site içinde arayın

 
 

Değerli deniz ve doğa sever "dalgıç adayımız",

Son zamanlarda, özellikle de ekonomik krizin baskısıyla etrafımızdaki bazı "sözde" dalış merkezlerinin ve hatta dalış eğitimi verme izni dahi olmayan bazı "eğitmen" ve kurumların ciddiyetten ve uluslararası standartlardan uzak derme çatma bazı "eğitimlerle" insanları daldırdıkları ve yönergelerle yönetmeliklere uygun olmayan uygulamalar içerisinde olduklarını üzülerek gözlemlemekteyiz. Tehlikenin boyutları çok büyüktür :

1.- Standartlardan ve kaliteden uzak bu tür dalış eğitim ve organizasyonları sonucunda insanlar dalgıç lisansı almakta ancak "dalgıç olmamaktadırlar". Dalgıçlık oldukça yüksek teorik ve pratik bilgi ve beceri gerektiren bir aktivitedir, bu sebeple Dünya 'nın her yerinde dalgıçlık eğitimleri yüksek kalite kontrolü altında sürdürülebilmektedir. Son zamanlarda etrafımızda izlediğimiz standartsız ve "eğitmen odaklı" eğitimler ile organizasyonları "endişe ile" karşılamaktayız. Bu düşük kaliteli ve standartsız eğitimlerin devamı halinde maalesef dalgıçlık halkımız tarafından "sıradan", "zevksiz", "yorucu" ve "tehlikeli" gibi sıfatlarla nitelendirilmeye başlanacaktır. Bu ise sektörümüz ve sualtıcılık adına en büyük tehlikedir.

2.- Bu tür standartsız ve keyfe göre düzenlenmiş eğitim ve dalış organizasyonları "dalgıçlık" kavramının değerini yitirmesine ve aslında "dalış eğitmenliğinin" ne kadar zor ve değerli bir meslek olduğu gerçeğinin unutulmasına yol açmaktadır. Günümüzde maalesef neredeyse hiç bir sualtıcılık ve eğitimcilik tecrübesi olmayan ve akademik yeterlilikten uzak bazı şahıslar kendilerini dalış eğitmeni olarak tanıtmakta ve anormal düşük fiyatlarla kişilere yetersiz eğitimler vererek hak etmedikleri sertifikaları sunmaktadırlar. Bu sertifikaları alan mağdurlar ise katıldıkları ilk gerçek dalış organizasyonunda kendilerinin aslında yetişmemiş ve yetersiz olduklarını anlamaktadırlar.

Ankara Aqua Club Dalgıç Okulu 1996 yılında kurulmuştur.

Okulun kurucusu ve sahibi olan Sayın Asutay AKBAYIR, 1983 yılından bu yana tüplü dalışla iştigal etmektedir. 1987 yılı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Özel Kurbağaadam Kursu mezunudur. 1996 yılında Ankara 'nın halen faaliyet göstermekte olan ilk özel dalış merkezini kurmuştur. 1997 yılında Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Üç Yıldızlı Dalış Eğitmeni, Rehber Balıkadam ve Padi (Uluslararası Dalış Eğitmenleri Profesyonel Birliği) Dalış Eğitmeni, Tıbbi İlk Yardım Eğitmeni gibi ünvanların tamamını kazanmıştır. 15 yıldır Aqua Cub Dalgıç Okulu bünyesinde 4000 in üzerinde dalgıcın yetiştirilmesinde görev alan Asutay AKBAYIR, Padi tarafından Türkiye 'de ilk kez "Eğitimde Mükemmellik" ünvanı ile ödüllendirilmiştir. Özel Fransız Koleji Saint Michel ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezundur. Çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilen AKBAYIR, Padi (Uluslararası Dalış Eğitmenleri Profesyonel Birliği) Kurs Direktörüdür. Gerek Padi gerekse Cmas Dalış Eğitmeni yetiştirme yetkisine sahiptir. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümünde Öğretim Görevlisi olan Asutay AKBAYIR, bu bölümde dalgıçlık, cankurtarma ve ilk yardım derslerini vermektedir. Uzun yıllar Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Teknik Kurulunda ve Dalış Merkezleri Denetleme kurulunda görev almış olan AKBAYIR çok kez dalış kazalarında bilirkişi olarak görevlendirilmiştir. Asutay AKBAYIR aynı zamanda Uluslararası İlk Yardımcı ve Cankurtaran "Eğitmen Yetiştiricisi" ünvanlarına da sahiptir ve uluslararası projelerde + arama kurtarma derneklerinde (AKUT ve benzeri) karışım gaz ile (trimix) teknik derin dalış eğitmen yetiştiricisi ünvanı ile hizmet vermektedir bu bağlamda çok sayıda arama ve kurtarma operasyonuna bizzat katılmış ve operasyonları idare etmiştir.

Artık bu düzensiz, disiplinsiz ve standartsız dalış eğitim ve organizasyonlarına bir son verme vakti gelmiş ve geçmektedir. Bu sebeple biz Aqua Club Dalgıç Okulu olarak kendi üzerimize düşeni yapıyor ve sizleri asgari eğitim ve dalış standartlarımız konusunda bilgilendiriyoruz. Kısaca biz eğitimlerimizi aşağıdaki standartlarda veriyoruz ve asla bu standartlardan sapmıyoruz. Bu standartlar, Uluslararası Yönerge ve Yönetmelikler kapsamında hazırlanmıştır. Dalgıçların asgari olarak bu bilgi ve becerilere sahip olmaları yönetmelik ve yönergeler gereği şarttır. Bu standartlarımız tüm kursiyerlerimizin bizi denetleyebilmeleri için sayfamızda yayınlanmıştır. Yeni başlayacak adayların, dalış merkezleri arasında seçim yapma aşamasında, aşağıdaki asgari standartların sağlanıp sağlanmadığı hususunu dikkate almalarını tavsiye ediyoruz.

 

Teorik Dersler

Her katılımcıya en az 9 ile 12 saat arasında teorik eğitim verilir. Bu teorik dersler esnasında aşağıda sunulmuş olan 40 konu başlığı altında bilgisayar destekli sunumlar gerçekleştirilir ve özel olarak hazırlanmış olan filmler seyrettirilir. Tüm eğitim orijinal eğitim materyalleri kullanılarak ve orijinal eğitim DVD leri seyrettirilerek sürdürülür.

(Teorik dersler Kızılay 'daki, klimalı dershanelerimizde en fazla 12 kişilik gruplar halinde verilir.)


1.- Tüplü dalışa başlamak için ön koşullar nelerdir ?
2.- Dalış eğitimi aşamaları ve sertifika seviyeleri nelerdir ?
3.- Cmas (Dünya Sualtı Konfederasyonu) nedir ? Organizasyon şeması.
4.- Cmas Sertifika Sistemi nasıldır ?
5.- Padi (Uluslararası Profesyonel Dalış Eğitmenleri Birliği) nedir ? Organizasyon şeması.
6.- Padi Sertifika Sistemi nasıldır ?
7.- Nefesli dalış (serbest dalış) nedir ? Tüplü dalıştan farklılıkları.
8.- Nefesli dalış teknikleri ve riskler.
9.- Scuba dalışı (tüplü dalış) nedir ?
10.- Tüplü dalışın icadı ve kullanılan donanımların tarihsel gelişimi.
11.- Arşimet kanunu ve yüzerlilik kavramı. ( Pozitif, nötr, negatif yüzerlilik kavramlarının açıklanması )
12.- Basınç nedir ve vucudumuz üzerindeki etkileri. Su basıncı, atmosferik basınç ve toplam basınç kavramları.
13.- Boyle kanunu. Basınç - hacim - yoğunluk ilişkileri ve konu ile ilgili fizik kanunları.
14.- Dalış hastalık ve kazaları. Henry kanunu. Basınç altındaki sıvılar içerisinde gazların çözünmeleri.
15.- Kulağın iç yapısı, dalışa bağlı hasarlar ve alınması gereken tedbirler. Kulak sıkışması, ters kulak sıkışması, yuvarlak pencere hasarları.
16.- Sinüs hastalıkları ve dalışla ilgisi. Alınması gereken tedbirler.
17.- Mide bağırsak gazları ve dalış ( Dalış öncesi doğru beslenme. )
18.- Dalışa mani tıbbi rahatsızlıklar nelerdir ?
19.- Sualtı Dünyasına uyum nasıl sağlanır ?
20.- Sualtında görme nasıl etkilenir ?
21.- Sualtında duyma nasıl etkilenir ?
22.- Sualtında ısı kaybı neden daha fazladır ?
23.- Hava tüketim hesaplarına etki eden faktörler.
24.- Hangi metre derinlikte, hangi kapasitede bir tüple kaç dakika kalınabilir ? ( Hesaplamalar )
25.- Azot sarhoşluğu nedir ? Hangi metre derinlikten sonra olur ve alınması gereken tedbirler nelerdir ?
26.- Tüp dolumunda dikkat edilecek hususlar ve dalış kompresörlerinin yapısı. Charles kanunu. Dalış tüpleri konusunda dikkat edilecek hususlar.
27.- Sualtında havasız kalma durumlarında alternatif kurtulma planları.
28.- Dalışta kullanılan sualtı el işaretleri.
29.- Dalış işaret şamandıraları ve bayraklar.
30.- Dekompresyon nedir ? Dekompresyon hastalığı (vurgun) nedir ?
31.- Vurguna ilk yardım teknikleri ve tedavisi. Basınç odası tedavileri. Türkiye 'deki basınç odaları.
32- Tükenme nedir ? Tedbirler.
33.- Hipoksia nedir ? Tedbirler.
34.- Hipotermi nedir ? Tedbirler.
35.- Nitrox dalışı nedir, avantajları ve sportif dalışta kullanımı ile ilgili bilgiler.
36.- Dalış malzemeleri nelerdir ? Teker teker tanıtımları.
37.- Havuz ve denizde uygulanan pratik egzersizlerin tanıtım ve açıklamaları.
38.- Dekompresyon tablosu nedir nasıl kullanılır ?
39.- Dalış bilgisayarları nasıl kullanılır ?
40.- Sualtı canlıları ve ekolojisi. Sualtı Dünyasına saygılı dalgıçlar olabilmek için almamız gereken tedbirler.

 

Sığ Su Çalışması

Sığ su çalışmaları yapılır. Arzu eden katılımcılar bu çalışmayı denizin sığ bölümünde, arzu eden katılımcılar ise özel yarı olimpik havumuzda ve 2 mt. derinlikte, 30 derece suda, ilave havuz çalışması fiyatına dahil olarak sağlanacak dalış malzemeleri ve tüpleri ile tam 5 saat boyunca havuz eğitimi alırlar. Bu 5 saatlik sığ su eğitiminde tüm katılımcılar aşağıdaki becerileri en iyi şekilde uygulayabilecek duruma gelirler. :

( Havuz eğitimlerimiz en az 2 profesyonel dalış eğitmeni eşliğinde ve maksimum 6 kişilik gruplar halinde verilir. Yani her 3 öğrenciye en az bir profesyonel dalış eğitmeni hizmet vermektedir. Havuzumuz 5 kulvarlı 25 metre uzunluğunda büyük ve temiz kapalı bir havuzdur. Sauna ve buhar odamız mevcuttur. )

1.- Dalış donanımlarının montajı, test edilmeleri ve kuşanılmaları.
2.- Maske buğusuna mani olma teknikleri.
3.- Dalış öncesi güvenlik kontrollerinin yapılması.
4.- Tam teçhizatla suya giriş teknikleri.
5.- Yüzeyde denge yeleği şişirme ve indirme.
6.- Yüzeyde dalış donanımları ile yüzme teknikleri.
7.- Doğru miktarda ağırlık seçimi ve kontrolü.
8.- Şnorkelden regülatöre / regülatörden şnorkele geçiş teknikleri.
9.- Sualtında doğru metotla ve vücut hava boşluklarını eşitleyerek alçalma teknikleri.
10.- Sualtında içine kısmen su dolmuş bir maskeden suyu boşaltma teknikleri.
11.- Sualtında komple suyla dolmuş bir maskeden suyu boşaltma teknikleri.
12.- Sualtında maskenin çıkarılması ve tekrar takılarak içindeki suyun boşaltılması.
13.- Sualtında maskesiz yüzme teknikleri.
14.- Sualtında doğru solunum tekniği.
15.- Sualtında içine su kaçan bir regülatörden suyu tahliye ederek tekrar düzgün soluklanmaya başlama teknikleri.
16.- Sualtında regülatörü ağzından çıkan bir dalgıcın regülatörü bulup tekrar düzgün soluklanmaya başlaması teknikleri.
17.- Sualtında düzgün palet vurma tekniği.
18.- Sualtında kulak eşitleme tekniği.
19.- Sualtında denge yeleği hortumunun sökülüp takılması.
20.- Su üstünde ve sualtında denge yeleğinin nefesle şişirilmesi metotları.
21.- Sualtında kalan hava miktarını kontrol etme metodu.
22.- Sualtında el işaretlerinin kullanımı ve iletişim
23.- Sualtında havası biten dalgıcın arkadaşı ile nasıl hava paylaşacağına dair eğitimler.
24.- Sualtında scuba ünitesinin çıkarılıp tekrar kuşanılması.
25.- Sualtında ağırlık kemerinin çıkarılıp tekrar kuşanılması.
26.- Sualtında mükemmel denge sağlanması ve orta suda asılı kalma metotları.
27.- Sualtında ve sü üstünde bacağa kramp girmesi durumunda bununla başa çıkabilme metotları.
28.- Yorgun dalış arkadaşınıza yardımcı olma teknikleri.
29.- Arıza yapan bir regülatörden nefes alma teknikleri.
30.- Sualtında hava kesilmesi durumunda dalış arkadaşı ile hava paylaşılamıyorsa nasıl acil ve kontrollü çıkış yapılacağı tekniği.
31.- Sualtından sağlıklı ve yavaş bir şekilde yüzeye yükselme teknikleri.
32.- Su üzerinde scuba ünitesini çıkarıp tekrar kuşanma teknikleri.
33- Su üzerinde ağırlık kemerini çıkarıp tekrar kuşanma teknikleri.
34.- Dalış sonunda sudan çıkış metotları.
35.- Donanımların demonte edilmeleri.

 

Deniz Çalışması

Deniz pratikleri için katılımcılar diledikleri bir hafta sonu dalışımıza iştirak ederek cumartesi ve pazar sığ su ve/ya açık deniz eğitim dalışlarını tamamlar ve böylece mezun olmuş olurlar. Bu açık deniz dalışlarında aşağıdaki beceriler uygulattırılır :

( Deniz eğitimlerimiz en az 2 profesyonel dalış eğitmeni eşliğinde ve en fazla 6 kişilik gruplar halinde verilir. Yani her 3 öğrenciye en az bir profesyonel dalış eğitmeni hizmet vermektedir. Okulumuz kursiyerlerin kullanacakları tüm dalış donanımlarını fiyata dahil olarak sağlar. Dalışlarımızın tamamı gidilen bölgenin en büyük ve konforlu dalış teknesi ile gerçekleştirilir. Dalışlarımızın tamamı tekne ile gerçekleştirilen dalışlar olup sahil bölgesinde kıyıdan teknesiz dalış yaptırılmaz. Teknede açık büfe öğle yemeği servisi mevcuttur. )

Denizde sığ su çalışmasında tamamlanan beceriler :

1.- Dalış donanımlarının montajı, test edilmeleri ve kuşanılmaları.
2.- Dalış öncesi güvenlik kontrollerinin yapılması.
3.- Tam teçhizatla tekneden suya giriş teknikleri.
4.- Doğru miktarda ağırlık seçimi ve kontrolü.
5.- Sualtında yorulmadan yüzme ve gezinme teknikleri gezinti.
6.- Sualtında ve su üstünde bacağa kramp girmesi durumunda bununla başa çıkabilme metotları.
7.- Yorgun dalış arkadaşınıza yardımcı olma teknikleri.
8.- Şnorkelden regülatöre / regülatörden şnorkele geçiş teknikleri.
9.- Sualtında regülatörü ağzından çıkan bir dalgıcın regülatörü bulup tekrar düzgün soluklanmaya başlaması teknikleri.
10.- Sualtında içine kısmen su dolmuş bir maskeden suyu boşaltma teknikleri.
11.- Sualtında komple suyla dolmuş bir maskeden suyu boşaltma teknikleri.
12.- Sualtında maskenin çıkarılması ve tekrar takılarak içindeki suyun boşaltılması.
13.- Sualtında havası biten dalgıcın arkadaşı ile nasıl hava paylaşacağına dair eğitimler.
14.- Su üzerinde ağırlık kemerini çıkarıp tekrar kuşanma teknikleri.
15.- Su üzerinde scuba ünitesini çıkarıp tekrar kuşanma teknikleri.
16.- Su üstünde ve sualtında denge yeleğinin nefesle şişirilmesi metotları.
17.- Sudan tekneye çıkış metodu.
18.- Sualtından yüzeye yükselme teknikleri.

Açık denize mahsus olarak uygulatılan ekstra beceriler :

19.- 12 mt. derinliğe alçalma halatı kullanarak kontrollü alçalma eğitimi
20.- 9 mt. derinliğe alçalma halatı olmaksızın sadece görsel bir referans kullanarak sağlıklı bir şekilde inebilme eğitimi.
21.- 18 mt. derinliğe alçalma halatı ve görsel referans olmaksızın sağlıklı bir şekilde inebilme eğitimi.
22.- Sualtında hava tükenmesi senaryosu ve arkadaşı ile hava paylaşarak derinden su yüzeyine yükselme eğitimi
23.- Sualtında pusula kullanarak yön bulma ve ilerleme eğitimi.
24.- 6 metre ile 9 metre arasındaki bir derinlikte, hava kesilmesi durumunda arkadaşı ile hava paylaşma imkanı olmayan hallerde yüzeye acil durum yükselme becerisi.
25.- Orta suda el ve ayakları kullanmadan hareketsiz olarak asılı kalabilme becerisi.

Okulumuzun teorik eğitimleri, havuz çalışmaları ve deniz çalışmaları tecrübeli Dalış Eğitmenlerimiz tarafından verilmektedir. Kıdemli eğitmenlerimizin tamamı yabancı dil bilen ve sualtıcılık eğitimi konusunda çok fazla tecrübeye sahip değerli eğitimcilerdir. Eğitmen kadromuz Asutay AKBAYIR yönetiminde hizmet vermektedir.

Zamanlama :

Teorik dersler : Pazartesi, salı, çarşamba akşamları 3 akşam ya da cumartesi tam gün.
Opsiyonel havuz çalışması : Perşembe 5 saat ya da cumartesi 5 saat ( katılımcının seçimine bağlı )
Deniz çalışması : Hafta sonu cumartesi pazar iki gün.

Lütfen ama lütfen STANDARTLARA VE YÖNETMELİKLERE uygun eğitim almak konusunda israrcı olunuz... Hiç bir şey ama hiç bir şey sizin sağlığınız ve hayatınızdan daha değerli değildir. İnsan hayatının emanet alındığı çok nadir eğitim faaliyetlerinden biri olan dalgıçlık eğitimi son derece yetkin ve tecrübeli okullarda ve büyük bir hassasiyet içerisinde verilmeli / alınmalıdır.

Saygılarımızla,

AQUA CLUB DALGIÇ OKULU
1996 yılından bu yana sizlerle...


Bayındır Sokak No. 33 / 13 Kızılay / Ankara

Tel : 0312 419 68 51
Avea : 0552 283 27 81
Turkcell : 0532 283 27 81
Vodafone : 0541 283 27 81

Web : www.aquaclub.net

Email Grubumuza Katılın

Kurs, dalış ve kampanyalarımızdan haberdar olmak için email grubumuza üye olun.

Temsil Ettiğimiz Kurumlar

AquaClubLogoTR

Bayındır 2 Sokak
No: 33 Kat: 3 Daire: 13
Kızılay / ANKARA
TÜRKİYE 06420
 
 
 
 
+90 312 419 68 51
+90 552 283 27 81
 
 
 
 
+90 552 283 27 81
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Haritadan Yol Tarifi Alın

şişli evden eve nakliyat eşya depolama uluslararası evden eve nakliyat evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat